To sme my

Sme jediná súkromná vysoká škola univerzitného typu na Slovensku a rastieme už od roku 2004.

Naši absolventi

Našimi bránami prešlo viac ako 17 000 absolventov. Nielen vďaka odborníkom z praxe sú naši absolventi pripravení na to, vykonávať svoje budúce povolanie.

Naše fakulty

Na PEVŠ fungujú aj ďalšie fakulty: Fakulta ekonómie a podnikania, Fakulta práva, Fakulta masmédiíFakulta informatiky.

Uplatnenie

Absolventi PEVŠzamestnaní do 1 roka od ukončenia štúdia a ich priemerný plat je 2000 eur.