Len to najlepšie

Škola má špičkové vybaveniemodernú techniku. Budeš pracovať v špecializovaných priestoroch. Budeš mať k dispozícii špeciálnu knižnicu psychodiagnostických testov, v ktorej budeš môcť pracovať a učiť sa na viac ako 100 metódach a testoch.

Naši partneri

Máme partnerov vo vzdelávaní. Spolupracujeme so spoločnosťami, ktoré zabezpečujú odborné prednášky či možnosť stáží ako napr.: Liga za duševné zdravie, IBM, Dell, TV Markíza, Asseco alebo Deloitte, ale aj mnohé stredné, základné a materské školy.

Výučba

Výučba seminárov prebieha v malých skupinách a pedagógovia si na teba vždy nájdu čas. Praktizujeme moderný spôsob výučby, ktorý zahŕňa individuálny prístup, atraktívne špecializácieprofesionálne stáže.

Štipendium a školné

Máš možnosť získať sociálne a motivačné štipendium a možnosť splácania poplatku za štúdium mesačne alebo semestrálne. Školné a poplatky akademického roku 2018/2019.